Đáp án phiếu bài tập tuần 27 đề A toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Muốn tính vận tốc ta lấy:

a. Quãng đường chia cho thời gian (Đ)

b. Quãng đường nhân với thời gian (S)

2.

Vận tốc của người đi xe đạp là:

a. 12,5km (S) b. 12,5km/ giờ (Đ)

Vận tốc của người đi xe máy là:

c. 45 km/ giờ (S) d. 39 km/ giờ (Đ)

3. Muốn tính quãng đường ta lấy:

a. Vận tốc nhân với thời gian (Đ)

b. Vận tốc chia cho thời gian (S)

4. Quãng đường AB dài:

a. 62,4 km (S) b. 72 km (Đ)

5. 48 phút người đó đi được quãng đường dài:

a. 192 m (S) b. 3200 m (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6.

Quãng đường75km72km432m1875m
Thời gian2 giờ1 giờ 30 phút12 giây25 phút
Vận tốc37,5km/giờ48m/giờ36m/giây75m/phút

7. Bài giải:

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

10 giờ 15 phút - 7 giờ 45 phút = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Vậy vận tốc của ô tô là:

120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

Đáp số: 48 km/giờ

8.

v46,5km/giờ30,6km/giờ360km/giờ15,6km/giờ
t2 giờ2 giờ rưỡi15 phút40 phút
s(km)93km76,5km5,4km10,4km

9. Bài giải:

Đổi: 1 giờ rưỡi = 1,5 giờ; 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường AC dài: 42 x 1,5 = 63 (km)

Quãng đường CB dài: 48 x 1,5 = 72 (km)

Quãng đường AB dài: 63 + 72 = 135 (km)

Đáp số: 135 km

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021