Đáp án phiếu bài tập tuần 22 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1.

a. Diện tích xung quanh bằng nhau (S)

b. Diện tích xung quanh không bằng nhau (Đ)

2.

a. Hình (1) là hình hộp chữ nhật (Đ)

b. Hình (2) là hình hộp chữ nhật (Đ)

c. Hình (1) là hình lập phương (Đ)

d. Hình (2) là hình lập phương (S)

3.

a. Diện tích toàn phần hình I bằng $\frac{1}{2}$ diện tích toàn phần hình II (S)

b. Diện tích toàn phần hình I bằng $\frac{1}{4}$ diện tích toàn phần hình II (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

4. Đổi: 1dm 2cm = 12 cm

Diện tích toàn phần hình lập phương:

12 x 12 x 6 = 864 ()

Đáp số:

5.

Hình hộp chữ nhật(1)(2)(3)
Chiều dài25cm5,5dmm
Chiều rộng15cm4,5dmm
Chiều cao18cm3,5dmm
Chu vi mặt đáy80cm20dm
Diện tích mặt đáy37524,75
Diện tích xung quanh144070
Diện tích toàn phần2190119,5

6.

Chiều rộng mặt đáy: 0,75 x = 0,5 (m)

Chiều cao hình hộp chữ nhật: 0,5 x = 0,25 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật: (0,75 + 0,5) x 2 x 0,25 = 0,625 ()

Diện tích hai mặt đáy: 0,75 x 0,5 x 2 = 0,75 ()

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật: 0,625 + 0,75 = 1,375 ()

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021