Đáp án phiếu bài tập tuần 24 đề A toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy:

a. Chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) (Đ)

b. Diện tích mặt đáy nhân với chiều cao (với các đơn vị thích hợp) (Đ)

c. Chu vi đáy nhân với chiều cao (vói các đơn vị thích hợp) (S)

2. Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy:

a. Diện tích một mặt nhân với 6 (S)

b. Diện tích một mặt nhân với độ dài cạnh (Đ)

3. Diện tích hình hộp chữ nhật là: 25 x 18 x 15 = 6750 ()

=> Đáp án đúng là: D. 6750

4. Thể tích hình hộp chữ nhật:

a. (S) b. $\frac{1}{4}m^{3}$ (Đ)

5. Thể tích của khối gỗ là: C.

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Thể tích hình hộp chữ nhật là:

28 x 25 x 20 = 14000 ()

Đáp số: 14000

7. Thể tích hình hộp chữ nhật là:

1,6 x 1,2 x 1,5 = 2,88 ()

Đáp số: 2,88

8. Thể tích hình lập phương là:

0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,125 ()

Đáp số: 0,125

9.

Hình hộp chữ nhật(1)(2)(3)
Chiều dài2dm= 20cm2,5dmm
Chiều rộng18cm2,2dmm
Chiều cao15cm16cm = 1.6dmm
Diện tích xung quanh114015,04
Diện tích toàn phần1860 26,04
Thể tích5400 8,8
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021