Đáp án phiếu bài tập tuần 6 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

2. D :

3. C :

4. D : 5750

5. a) S b) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Các bước giải

Đổi : m = $\frac{51}{5}$ = $102$ dm

Tính hiệu số phần bằng nhau :

5 - 2 = 3 (phần)

Tính độ dài đường chéo bé :

102 : 3 x 2 = 68 (dm)

Tính độ dài đường chéo lớn :

102 + 68 = 170 (dm)

Tính diên tích :

170 x 68 : 2 = 5780 (dm^{2})

2. Các bước giải :

Vẽ sơ đồ :

Nhìn trên sơ đồ ta thấy chiều dài gấp đôi chiều rộng

Tính nửa chu vi :

600 : 2 = 300 (m)

Tổng số phần bằng nhau :

2 + 1 = 3 (phần)

Tính chiều rộng : 300 : 3 = 100 (m)

Tính chiều dài : 300 - 100 = 200 (m)

Tính diện tích : 200 x 100 = 20000 ()

20000 = 2 $ha$.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021