Đáp án phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHỆM

Đáp án phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề B)

2. C. 4,05

Đáp án phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề B)

4. D. 0,0408

5. a) S b) S c) Đ

PHẦN II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Các bước giải

- Đổi: 0,15 tạ = 15 kg

- Tìm lượng gạo trong bao :

= $20$ (kg)

- Tìm lượng gạo lấy đi :

= $16$ (kg)

2. Các bước giải

- Tính chiều rộng : = $105$ (m)

- Tính diện tích : = $14700$ ($m^{2}$)

- Tìm tỉ số của 14700 và 100 :

= $147$ (lần)

- Tính lượng thóc thu hoạch :

= $7350$ (kg)

kg = $7,35$ tấn

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021