Đáp án phiếu bài tập tuần 7 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối

Đáp án phiếu bài tập tuần 7 toán 5 tập một (Đề B)

2. a) S b) Đ c) S d) Đ e) S g) Đ

3. a) C.

b) D.

4. a) Đ b) S

5. a) S b) Đ

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Tính rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân :

a)

=

= = 0,55

b)

=

= = 0,8

2. Các bước giải :

- Tính chiều rộng của hình chữ nhật : = $\frac{3}{5}$ (m)

- Tính diện tích hình chữ nhật : = $\frac{12}{25}$ ($m^{2$})

$m^{2}$ = $\frac{48}{100}$ $m^{2}$ = 0,48 $m^{2}$

3. Các bước giải :

- Tính lượng nước vòi I chảy riêng trong 1 giờ : 1 : 4 = (bể)

- Tính lượng nước vòi II chảy riêng trong 1 giờ : = $\frac{1}{6}$ (bể)

- Tính lượng nước cả hai vòi cùng chảy trong 1 giờ : = $\frac{5}{12}$ (bể)

- Thời gian cả hai vòi chảy đầy bể : = $\frac{12}{5}$ (giờ)

giờ = $\frac{24}{10}$ giờ = $2,4$ (giờ)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021