Đáp án phiếu bài tập tuần 14 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. a) S Đ b) S Đ

2. C. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 0,13)

3. a) S Đ b) Đ S

4. C. 4,44

5. Nối

PHẦN II TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Các bước giải

a) (1,35 + 2,04 + 5,16) : 3 = 2,85

b) (2,34 + 1,08 + 10,32 + 0,06) : 4 = 3,45

2. Các bước giải

- Tìm số gạo bán lần đầu :

= $0,023$ (tấn)

- Tìm số gạo còn lại sau lần đầu :

= $0,207$ (tấn)

- Tìm số gạo lần bán sau :

= $0,069$ (tấn)

-Tìm số gạo còn lại sau hai lần bán :

= $0,138$ (tấn)

3. Các bước giải

Trung bình mỗi giờ xe đạp đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

= $13,5$ (km)

Trung bình mỗi giờ xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

= $36,25$ (km)

Trung bình mỗi giờ xe máy đi nhiều hơn xe đạp bao nhiêu ki-lô-mét ?

= $22,75$ (km)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021