Đáp án phiếu bài tập tuần 3 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

2. C. = $\frac{2 \times 4 + 3}{4}$ = $\frac{11}{4}$

3.

4. a) S b) Đ c) S d) Đ e) S g) Đ
Phần II. TỰ LUẬN

1. a) = $\frac{3 \times 5 + 4}{5}$ = $\frac{19}{5}$

b) = $\frac{4 \times 5 + 3}{5}$ = $\frac{23}{5}$

c) = $\frac{11 \times 13 + 12}{13}$ = $\frac{155}{13}$

d) = $\frac{12 \times 13 + 11}{13}$ = $\frac{167}{13}$

2. a)

=

=

=

b)

=

=

=

c)

=

=

d)

=

=

3. Đáp số : Chu vi : m; Diện tích : $\frac{55}{16} m^{2}$.

Các bước giải :

Tìm số đo chiều rộng của hình chữ nhật

= $\frac{5}{4}$ (m)

Tìm chu vi hình chữ nhật

x $2$ = $8$ (m)

Tìm diện tích hình chữ nhật

= $\frac{55}{16} (m^{2})$.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021