Phiếu bài tập tuần 34 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 34, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 34. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Trung bình cộng của hai số là 78. Tìm số thứ nhất, biết rằng số thứ nhất hơn số thứ hai là 18

A. 30 B. 48 C. 87 D. 69

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Chu vi hình chữ nhật là 26,4m. Tìm diện tích hình đó, biết rằng nếu thêm chiều rộng 3,6m thì được hình vuông

a. 171 b. 40,32

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một nhóm thợ làm ngày đầu được 24 sản phẩm, ngày thứ hai làm hơn ngày đầu 3 sản phẩm nhưng kém ngày thứ ba 9 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhóm đó làm bao nhiêu sản phẩm?

a. 23 sản phẩm b. 29 sản phẩm

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một bể nước có hai vòi nước chảy vào. Vòi thứ nhất chảy riêng thì sau 2 giờ sẽ chảy đầy bể, vòi thứ hai chảy riêng thì sau 3 giờ thì sẽ đầy bể. Hỏi khi bể không có nước nếu cả hai vòi cùng chảy sau bao lâu sẽ đầy bể?

A. 5 giờ B. 2,5 giờ

C. 1 giờ 2 phút D. 1 giờ 12 phút

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

84000 đồng mua: 14kg gạo

78000 đồng mua: ... kg gạo

a. 12kg b. 13kg

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tỉ số của A và B là . Nếu A gấp lên 2 lần và giữ nguyên B thì được tỉ số là bao nhiêu?

a. b.

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

7. Cửa hàng buổi sáng bán được 45kg gạo, buổi chiều bán được 40kg gạo. Buổi tối bán kém mức trung bình cả ba buổi là 3kg gạo. Hỏi buổi tối cửa hàng bán bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

8. Hai bể chứa 5000l xăng. Sau khi người ta chuyển 700l xăng từ bể thứ nhất sang bể thứ hai thì lúc đó lượng xăng ở bể thứ nhất bằng bể thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi bể chứa bao nhiêu lít xăng?

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

9. Một người có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 20kg. Hỏi sau khi người đó bán được 5kg gạo nếp thì số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp còn lại là bao nhiêu kg?

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem