Phiếu bài tập tuần 18 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 18 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 18. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Có hình tam giác có 3 góc nhọn

b) Có hình tam giác có 3 gọc tù

c) Có hình tam giác có 1 góc tù và 2 góc nhọn

d) Có hình tam giác có 2 góc tù và 1 góc nhọn

e) Có hình tam giác có 1 góc vuông và 2 góc nhọn

f) Có hình tam giác có 1 góc vuông và 2 góc tù

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Hình tam giác ABC ở đáy BC và đường cao AH

b) Hình tam giác ABC ở đáy BC và đường cao AD

c) Hình tam giác ABC ở đáy DC và đường cao AH

d) Hình tam giác ABC ở đáy DC và đường cao AB

3. Nối hình tam giác với diện tích của hình đó :

4. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng :

Tính diện tích hình tam giác có đáy 12dm và chiều cao 75cm

A. 450

B. 9000

C. 450

D. 4500

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tính diện tích tam giác có độ dài đáy 2,4m, chiều cao 15dm.

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Hình tam giác có độ dài đáy 15dm, chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích tam giác đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Cho hình tam giác ABC có BC = 10,2 cm, AH = 7,5 cm ; DC = BC. Tính diện tích tam giác ADC.

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem