Phiếu bài tập tuần 24 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 24, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 24. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Nối hình hộp chữ nhật, hình lập phương với số đo thể tích của hình đó theo các kích thước ghi trong hình

2. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Bốn hình hộp chữ nhật có cùng chiều cao, còn chiều dài và chiều rộng của các hình đó lần lượt là:

  • Hình 1: 14dm và 16dm
  • Hình 2: 13dm và 17dm
  • Hình 3: 15dm và 15dm
  • Hình 4: 12dm và 18dm

Thể tích của bốn hình đó được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. Hình 1, hình 3, hình 2, hình 4

B. Hình 2, hình 1, hình 4, hình 3

C. Hình 3, hình 4, hình 2, hình 1

D. Hình 4, hình 2, hình 1, hình 3

3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Có hai hình hộp chữ nhật. Các kích thước của hình hộp thứ nhất đều gấp đôi các kích thước của hình hộp thứ hai. Thể tích hình hộp thứ nhất gấp mấy lần thể tích hình hộp thứ hai?

A. 2 lần B. 4 lần

C. 6 lần D. 8 lần

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

4. Một bể dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,8m và chiều cao 15dm. Bể đang chứa nước chiếm 75% thể tích bể. Hỏi bể đang chứa bao nhiêu lít nước? (1 = 1l)

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

5. Hình lập phương có diện tích toàn phần là 54. Tính thể tích hình đó

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

6. Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 2dm và chiều cao 1,5dm. Biết rằng 2 gỗ đó cân nặng 1,5kg. Hỏi khối gỗ đó cân nặng bao nhiêu kg?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem