Đáp án phiếu bài tập tuần 34 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Số thứ nhất là:

Đáp án đúng: C. 87

2. Diện tích hình chữ nhật là:

a. 171 (S) b. 40,32 (Đ)

3. Trung bình mỗi ngày nhóm đó làm được số sản phẩm:

a. 23 sản phẩm (S) b. 29 sản phẩm (Đ)

4. Khi bể không có nước nếu cả hai vòi cùng chảy mất thời gian là:

Đáp án đúng: D. 1 giờ 12 phút

5. 78 000 đồng mua được số kg gạo là:

a. 12kg (S) b. 13kg (Đ)

6. Nếu A gấp lên 2 lần và giữ nguyên B thì được tỉ số là:

a. (S) b. $\frac{4}{5}$ (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

7. Bài giải:

Buổi sáng và buổi chiều bán được số gạo là:

45 + 40 = 85 (kg)

Trung bình mỗi buổi bán được số kg gạo là:

(85 - 3) : 2 = 41 (kg)

Buổi tối bán được số kg gạo là:

41 - 3 = 38 (kg)

Đáp số: 38 (kg)

8. Bài giải:

Sau khi chuyển 700l xăng từ bể 1 sang bể 2 thì ở hai bể vẫn có 5000l xăng.

Vậy:

Lúc sau số xăng ở bể I là: 5000: (2 + 3) x 2 = 2000 (lít)

Lúc đầu số xăng ở bể I là: 2000 + 700 = 2700 (lít)

Lúc đầu số xăng ở bể II là: 5000 - 2700 = 2300 (lít)

Đáp số: Bể I: 2700 lít

Bể II: 2300 lít

9. Bài giải:

Sau khi bán 5kg gạo nếp thì số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp còn lại là:

20 + 5 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021