Phiếu bài tập tuần 33 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 33, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 33. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hình bình hành có độ dài đáy 25dm, chiều cao 4m. Hỏi diện tích hình đó là bao nhiêu mét vuông?

a. 100 b. 10

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hình chữ nhật có chu vi 36m, chiều rộng bằng 7/8 chiều dài. Tính diện tích hình đó

a. 80,64 b. 322,56

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 8,5cm và 5,8cm. Tính diện tích hình đó.

a. 49,3 b. 24,65

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một hình chữ nhật có ba đường kính là 25dm; 2,4dm và 16dm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp đó.

A. 2768 B. 2384

C. 2768 D. 2384

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là 2,3m; 34dm và 5m. Thể tích hình đó là:

a. 391 b. 39,1

6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Có hai hình hộp chữ nhật. Các kích thước của hình hộp thứ nhất gấp đôi các kích thước tương ứng của hình hộp thứ hai. Hỏi thể tích của hình hộp thứ nhất gấp mấy lần thể tích hình hộp thứ hai?

A. 2 lần B. 4 lần

C. 6 lần D. 8 lần

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

7. Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 6m và chiều cao là 25dm.

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

8. Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy là 2,4m và 1,8m; chiều cao là 15dm.

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

9. Tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính 5cm

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

10. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trên thửa ruộng đó trồng lúa, trung bình cứ 100 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021