Đáp án phiếu bài tập tuần 28 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Thời gian ngắn nhất trong các số đo sau:

Đáp án: C. 1,2 giờ

2. Thời gian người đó đi từ A đến B:

a. 0,45 giờ (S) b. 45 phút (Đ)

3.

4. Trong các vận tốc sau, vận tốc lớn nhất là:

Đáp án: C. 800m/phút

5. Để chạy được 1/6 bể thì cần thời gian:

a. 150 phút (S) b. 40 phút (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Bài giải:

Sau mỗi giờ, ô tô gần xe máy là: 54 - 36 = 18 (km)

Thời gian ô tô đi để đuổi kịp xe máy là: 27 : 18 = 1,5 (giờ)

Đổi: 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút

7. Bài giải:

Đổi: nửa giờ = 0,5 giờ

Sau 0,5 giờ xe máy đi được là: 30 x 0,5 = 15 (km)

Hiệu vận tốc của ô tô và xe máy là: 50 - 30 = 20 (km/giờ)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là: 15 : 20 = 0,75 (giờ)

Đổi 0,75 giờ = 45 phút

Đáp số: 45 phút

8. Bài giải:

Đổi: 30 phút = 0,5 giờ

Sau 0,5 giờ xe thứ nhất đi được là:

30 x 0,5 = 15 (km)

Tổng vận tốc của hai xe là:

46 - 15 = 31 (km)

Tổng vận tốc của hai xe là: 30 + 32 = 62 (km/giờ)

Thời gian xe thứ hai đi để hai xe gặp nhau là:

31 : 62 = 0,5 (giờ) = 30 phút

Đáp án: 30 phút

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021