Phiếu bài tập tuần 13 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 13 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 13. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

A. 21,5 + 29,5 x 12,4 < 21,5 + 12,4 x 29,5

B. 21,5 + 29,5 x 12,4 =21,5 + 12,4 x 29,5

C. 21,5 + 29,5 x 12,4 > 21,5 + 12,4 x 29,5

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 25 + 3,57 x 4

= 3,57 +25 x 4

= 3,57 + 100

= 103,57

b) 25 + 3,57 x 4

= 25 + 14,28

= 39,28

3. Nối phép nhân với kết quả của phép nhân đó:

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

4.1 Thực hiện phép tính khi đổi tên đơn vị: 24 m = ….. cm

a) 24m x 100 = 2400 cm

b) 100cm x 24 = 2400 cm

4.2 Thực hiện phép tính khi đổi tên đơn vị: 3,5 tấn = …..kg

c) 1000 kg x 3,5 = 3500 kg

d) 3,5 tấn x 1000 = 3500 kg

4.3 Thực hiện phép tính khi đổi tên đơn vị 700 m2 = ….. ha

e) 700 m^{2} x 0,0001 = 0,07 ha

f) 0,0001 ha x 700 = 0,07 ha

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tìm

a) x 12,35 + x 12,65 = 875

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

b) + x 2,7 + x 6,3 = 120

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

2. Mỗi chai dầu có 0,75 dầu, mỗi lít dầu cân nặng 0,8kg, mỗi vỏ chai cân nặng 100g. Hỏi 120 chai dầu đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Tìm số thập phân biết: = $(a + b)$ x 0,5

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021