Đáp án phiếu bài tập tuần 27 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Vận tốc của ô tô đó là: B. 48km/giờ

2.

3.

a. Xe I đi nhanh hơn xe II (S)

b. Xe II đi nhanh hơn xe I (Đ)

4. So sánh độ dài quãng đường AB và CD là:

Đáp án: B. Quãng đường AB ngắn hơn quãng đường CD

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

5.

s54km87,5km145km 800m93600m
t1 giờ 12 phút2 giờ rưỡi3 giờ 36 phút2 giờ 10 phút
v45km/giờ35km/ giờ40,5km/giờ720m/phút

6. Bài giải:

Không kể thời gian nghỉ, xe lửa chạy trên đường từ A đến B hết thời gian:

9 giờ 45 phút - 6 giờ 35 phút - 55 phút = 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường AB dài: 46 x 2,25 = 103,5 (km)

Đáp số: 103,5km

7. Bài giải:

Không kể thời gian nghỉ, ô tô đi từ A đến B rồi đi từ B đến A hết thời gian:

12 giờ 5 phút - 9 giờ 45 phút - 35 phút = 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Quãng đường ô tô đi và về dài: 42 x 2 = 84 (km)

Vận tốc của ô tô cả lúc đi và lúc về là: 84 : 1,75 = 48 (km/giờ)

Đáp số: 48 km/giờ

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021