Đáp án phiếu bài tập tuần 33 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Diện tích của hình tam giác là:

a. 60 (S) b. 6$dm^{2}$ (Đ)

2. Diện tích của hình thang là:

a. 211,5 (S) b. 423 (Đ)

3. Diện tích của hình tròn là:

a. 28,26 (Đ) b. 113,04 (S)

4. Tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn thứ nhất và hình tròn thứ hai

Đáp án đúng: B. 25%

5. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

a. 90 (S) b. 900 (Đ)

6. Thể tích của hình hộp thứ nhất gấp thể tích hình hộp thứ hai số lần là:

Đáp án đúng: D. 8 lần

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

7. Bài giải:

Chiều cao của hình tam giác đó là:

67,5 x 2 : 15 = 9 (m)

Đáp số: 9 m

8. Bài giải:

Đổi: 2,8m = 28dm; 1,8m = 18dm

Chiều cao của hình thang là:

115 x 2 : (28 + 18) = 5 (dm)

Đáp số: 5 dm

9. Bài giải:

Bán kính của hình tròn là: 18,84 : 3,14 : 2 = 3 (cm)

Diện tích của hình tròn là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 ()

Đáp số: 28,26

10. Bài giải:

Thể tích của bể nước dạng hình hộp chữ nhật là:

1,8 x 1,5 x 1,2 = 3,24 ()

Đổi: 3,24 = 3240 lít

Trong bể đang chứa số lít nước là:

(3240 : 100) x 75 = 2430 ( lít)

Đáp số: 2430 lít

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021