Phiếu bài tập tuần 27 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 27, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 27. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một ô tô chạy 1 giờ 12 phút được 57km 600m. Tính vận tốc của ô tô đó

A. 51km/giờ B. 48km/giờ

C. 80km/ giờ D. 800m/giờ

2. Nối mỗi xe ô tô với vận tốc thích hợp. Bốn xe ô tô cùng đi từ A đến B dài 81km. Tính vận tốc của mỗi xe

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Xe I đi 30km 600m hết 36 phút. Xe II đi 25,6km hết nửa giờ. Hỏi xe nào đi nhanh hơn?

a. Xe I đi nhanh hơn xe II

b. Xe II đi nhanh hơn xe I

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Xe I chạy từ A đến B, xe II chạy từ C đến D. Vận tốc của xe I bằng vận tốc xe II. Thời gian xe I chạy từ A đến B bằng thời gian xe II chạy từ C đến D.

Hãy so sánh độ dài quãng đường AB và CD.

A. Quãng đường AB dài hơn quãng đường CD

B. Quãng đường AB ngắn hơn quãng đường CD

C. Quãng đường AB bằng quãng đường CD

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

5. Tính rồi viết kết quả vào chỗ trống:

s54km145km 800m
t1 giờ 12 phút2 giờ rưỡi3 giờ 36 phút2 giờ 10 phút
v35km/ giờ720m/phút

6. Xe lửa khởi hành từ ga A lúc 6 giờ 35 phút. Dọc đường xe lửa nghỉ ở các ga hết 55 phút và đến B lúc 9 giờ 45 phút. Xe lửa chạy với vận tốc 46km/giờ. Tính quãng đường AB.

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

7. Một ô tô chạy từ A đến B cách nhau 42km lúc 9 giờ 45 phút. Đến B ô tô nghỉ 35 phút rồi quay trở lại A và về đến A lúc 12 giờ 5 phút cùng ngày. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả hai quãng đường đi và về.

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 43 lượt xem