Phiếu bài tập tuần 31 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 31, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 31. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. Khi nhân một số thập phân với 1% ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số

b. Khi nhân một số thập phân với 1% ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a.

b.

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a.

b.

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a.

b.

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 20 - 17,5 - 2,5 = 0

b. 20 - 17,5 - 2,5 = 5

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Phân số tối giản nào giảm 100 lần được ?

a. b.

Phân số tối giản nào giảm lần được $\frac{1}{100}$?

c. d.

7. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a.

b.

c.

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

8. Tìm :

a. + x 2 = 345

...................................

...................................

...................................

...................................

b. 2,3 - + 4,5 = 1,2

...................................

...................................

...................................

...................................

9. Tính bằng cách thuận tiện nhất

0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,6 + 0,7 + 0,8 + 0,9

= ...............................................................

= ...............................................................

= ...............................................................

10. Tìm tổng của hai số, biết rằng nếu số hạng thứ nhất thêm 1,23 và số hạng thứ hai bớt 4,56 thì được 7,89

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

11. Tìm hiệu của hai số, biết rằng nếu số lớn bớt 1,35 và số bé bớt 2,46 thì được 20,09

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

12. Điền dấu phép tính thích hợp

3 = 4

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem