Phiếu bài tập tuần 21 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 21, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 21. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Biểu đồ dưới đây nói về tỉ số phần trăm số học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông của một huyện.

Số học sinh tiểu học: 45%

Số học sinh trung học cơ sở: 35%

Số học sinh trung học phổ thông: 20%

Bạn An vẽ Bạn Bình vẽ

2. Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

Trong bốn hình dưới đây, hình nào có diện tích lớn nhất?

A. Hình chữa nhật

B. Hình bình hành

C. Hình vuông

D. Hình thoi

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. Diện tích hình tròn bằng diện tích hình vuông

b. Diện tích hình tròn lớn hơn diện tích hình vuông

c. Diện tích hình tròn bé hơn diện tích hình vuông

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng 14m. Trên mảnh đất đó người ta lấy đi một phần đất làm nhà có dạng hình chữ nhật , chiều dài bằng chiều dài mảnh đất, chiều rộng bằng $\frac{1}{2}$ chiều rộng mảnh đất. Tính diện tích đất còn lại.

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

5. Tính diện tích mảnh đất (hình dưới) gồm hình tam giác vuông ABE và hình bình hành EBCD

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem