Phiếu bài tập tuần 13 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 13 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 13. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. 135,79 x 24,68 > 24,68 x 135,79

B. 135,79 x 24,68 = 24,68 x 135,79

C. 135,79 x 24,68 < 24,68 x 135,79

3. Nối phép nhân với kết quả của phép nhân đó

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một ô tô trung bình mỗi giờ đi được 43,2 km. Hỏi trong 2 giờ 30 phút ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

a) 2 giờ 30 phút = 2,3 giờ

43,2 x 2,3 = 99,36 (km)

b) 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

43,2 x 2,5 = 108 (km)

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tính

a) x 1,2 + x 1,8 = 4,5

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

b) x 10,8 – x 1,8 = 108

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

2. Một khu đất hình vuông có độ dài cạnh là 0,105 km

a) Tính chu vi khu đất đó.

b) Diện tích khu đất đó là bao nhiêu héc-ta?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 10,2 cm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng.

Bài giải

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem