Phiếu bài tập tuần 28 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 28, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 28. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Khoảng thời gian nào là ngắn nhất trong các số đo sau:

A. 1 giờ rưỡi B. giờ

C. 1,2 giờ D. 1 giờ 18 phút

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một người đi xe đạp từ A đến B dài 9,45km với vận tốc 210m/phút. Tính thời gian người đó đi từ A đến B.

a. 0,45 giờ b. 45 phút

3. Nối mỗi xe với thời gian xe nó chạy

4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Trong các vận tốc sau, vận tốc nào lớn nhất?

A. 12,5m/giây B. 0,78km/phút

C. 800m/phút D. 45,9km/giờ

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ chảy được 1/4 bể. Hỏi khi bể không có nước thì vòi đó phải chảy bao nhiêu phút để được 1/6 bể nước?

a. 150 phút b. 40 phút

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Một xe máy đi từ B đến C với vận tốc 36km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A đến C với vận tốc 54km/giờ. Biết rằng AB = 27km. Hỏi sau bao lâu thì ô tô đuổi kịp theo xe máy?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

7. Xe máy đi từ A đên B với vận tốc 30km/giờ. Sau nửa giờ ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/giờ. Hỏi ô tô đi hết bao nhiêu thời gian thì đuổi kịp theo xe máy?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

8. Quãng đường AB dài 46km. Xe thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ. Sau 30 phút xe thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 32km/giờ. Hỏi xe thứ hai khởi hành sau bao lâu thì gặp xe thứ nhất?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem