Phiếu bài tập tuần 1 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 1 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 1. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phân số chỉ phần tô màu trong hình vuông là:

A. B. C. D.

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phân số có tử bé hơn mẫu là:

A. B. C. D.

3. Nối phép chia với thương của phép chia đó:

4. Nối các phân số bằng nhau:

5. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

a)

b)

c)

d)

PHẦN II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Mẹ mua về một chục quả trứng. Bữa trưa mẹ đã dùng 3 quả trứng, bữa tối mẹ dùng tiếp 4 quả nữa. Viết phân số chỉ số trứng mẹ đã dùng.

Bài giải

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

2. Nhà bạn Hà nuôi 15 con vịt. Mẹ đã bán 8 con vịt. Viết phân số chỉ số vịt còn lại.

Bài giải

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

3. Có 4 lít dầu đổ đều vào 5 chai. Hỏi mỗi chai chứa mấy phần lít dầu?

Bài giải

..................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

4. Viết phân số rồi rút gọn phân số đó :

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 85 lượt xem