Đáp án phiếu bài tập tuần 1 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHIÊM

1. C.

2. A.

3.

4.

5. a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Đáp số:

Các bước giải:

Đổi : chục = $10$

Tìm tổng số trứng mẹ đã dùng:

= $7$ (quả)

So sánh số trứng mẹ đã dùng với số trứng mẹ mua để viế phân số :

= $\frac{7}{10}$

2. Đáp số :

Các bước giải :

Tìm số vịt còn lại

= $7$ (con)

So sánh số vịt còn lại với cả đàn vịt của nhà Hà để viết phân số :

= $\frac{7}{15}$

3. Đáp số : $l$

Các bước giải :

Tìm lượng dầu trong mỗi chai.

= $\frac{4}{5}$ ($l$)

4. a) dm = $\frac{5}{10}$ m = $\frac{1}{2}$ m

b) m = $\frac{75}{1000}$ km = $\frac{3}{40}$ km

c) phút = $\frac{40}{60}$ giờ = $\frac{2}{3}$ giờ.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021