Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề B )

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 9 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 9. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối các số đo độ dài bằng nhau :

Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề B )

2. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng :

Điền số vào chỗ chấm : 405 kg = ………… tạ

A. 45 B. 4,5 C. 4,05 D. 0,45

3. Nối các số đo diện tích bằng nhau :

Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề B )

4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Điền số vào chỗ chấm :

408 = ………. Ha

A. 4,8 B. 4,08 C. 0,408 D. 0,0408

5. Đúng ghi Đ, Sai ghi S:

a) > 0,17 ha Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề B )

b) = 0,17 ha Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề B )

c) < 0,17 ha Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề B )

PHẦN II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Có một bao gạo, biết rằng bao gạo đó là 0,15 tạ gạo. Hỏi nếu lấy đi $\frac{4}{5}$ bao gạo đó thì được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 140 m, chiều rộng bằng chiều dài. Trên thửa ruộng người ta trồng lúa, trung bình cứ 100 $m^{2}$ thu hoạch đucợ 50 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021