Phiếu bài tập tuần 6 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 6 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 6. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối các số đo diện tích bằng nhau :

Phiếu bài tập tuần 6 toán 5 tập một (Đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Điền hỗn số vào chỗ chấm : 2 ha 13 = ………. ha

A.

B.

C.

D.

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Điền hỗn số vào chỗ chấm: 1 235 $m^{2}$ = ………. $dam^{2}$

A.

B.

C.

D.

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Hợp tác xã trồng rau sạch trên diện tích 1 350 $m^{2}$. Người ta đã trồng $\frac{4}{9}$ diện tích đó. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vuông chưa được trồng rau ?

A. 600

B. 750

C. 4600

D. 5750

5. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

Viết phân số tối giản vào chỗ chấm : 75 = ……….. $ha$

a) Phiếu bài tập tuần 6 toán 5 tập một (Đề B)

b) Phiếu bài tập tuần 6 toán 5 tập một (Đề B)

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Một hình thoi có hiệu độ dài hai đường chéo là m ; tỉ số của một độ dài đường chéo bé và đường chéo lớn là $\frac{2}{5}$. Hỏi hình thoi có diện tích bằng bao nhiêu đề - xi - mét vuông ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 600 m. Biết chiều dài bằng trung bình cộng của chu vi và chiều rộng. Hỏi khu đất đó có diện tích là bao nhiêu héc-ta ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021