Phiếu bài tập tuần 25 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 25, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 25. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bà Triệu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Đông Ngô vào năm 248. Hỏi năm đó thuộc thế kỉ nào?

a. Thế kỉ II b. Thế kỉ III

2. Nối các số đo thời gian bằng nhau

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

2 giờ 12 phút = ..... giờ

a. 2,12 b. 2,2

1 giờ 3 phút = ..... giờ

c. 1,3 d. 1,05

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Cùng một lúc Minh và Khôi đi xe đạp từ A đến B. Minh đi từ A đến B hết 1 giờ 12 phút. Khôi đi từ A đến B hết giờ. Hỏi ai đi đến B trước?

a. Minh đến B trước.

b. Khôi đến B trước

c. Cả hai bạn đến cùng một lúc

5. Vẽ kim giờ và kim phút vào mỗi đồng hồ

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Tính:

a. 3 giờ 12 phút + 2 giờ 15 phút

= ..............................................

b. 4 giờ 25 phút + 3 giờ 47 phút

= ...............................................

c. 15 phút 27 giây - 5 phút 13 giây

= ...................................................

d. 8 phút 42 giây - 1 phút 42 giây

= ..................................................

7. Chú An đi từ nhà đến bến xe hết 45 phút, sau đó chú đi ô tô đến tỉnh hết 1 giờ 35 phút. Hỏi chú An đi từ nhà đến tỉnh hết bao nhiêu thời gian?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

8. Ô tô đi từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ 10 phút. Hỏi ô tô đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

9. Một người đi xe máy từ A lúc 7 giờ rưỡi và đến B lúc 9 giờ. Giữa đường người đó nghỉ 20 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ giữa đường thì người đó đi hết bao nhiêu thời gian?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021