Phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 20, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 20. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Cho hình A gồm hai nửa hình tròn bằng nhau

Chu vi hình A là:

A. 6,28 cm

B. 12,56 cm

C. 8,28 cm

D. 10,28 cm

2. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Hình B gồm hình tròn tâm O, bán kính 4 cm. Tính diện tích phần tô màu:

A. 34,24

B. 42,24

C. 4,56

D. 8, 56

3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Hình C gồm hình tròn tâm O có bán kính 2cm và hình vuông MNPO. Tính diện tích phần tô màu:

A. 8,56

B. 0,86

C. 2,28

D. 4,56

4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a. Tính chu vi hình tròn có bán kính dm.

A. 7,536 dm B. 7,065 dm C. 9,42 dm D. 18,84 dm

b. Tính diện tích hình tròn có bán kính 1,5 dm

A. 9,42 B. 7,536 C. 0,785 D. 7,065

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

5. Điền số đo thích hợp vào ô trống:

Hình tròn(1)(2)(3)(4)
Bán kính
Đường kính4cm
Chu vi6,28cm12,56dm
Diện tích28,26

6. Tính diện tích phần tô màu

Hình H gồm 4 nửa hình tròn bằng nhau ở bên trong hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm và BC = 4cm

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

7. Tính diện tích hình tròn có đường kính m

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021