Đáp án phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1.

a)

S

Đ

b)

S

Đ

2.

a)

S

Đ

3.

a) 100

b) 10

c) 10000

d) 1000

4. Nối

Đáp án phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

5.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

6.

a) S

b) Đ

PHẦN II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Các bước giải

Đổi: giờ = 36 phút

Số lít nước chảy vào bể trong 36 phút là:

27,5 x 36 = 990 ()

2. Các bước giải

- Tính khối lượng 15 dầu

0,8 x 15 = 12 (kg)

- Tính khối lượng can chứa 15 dầu:

12 + 1,5 = 13,5 (kg)

3. Các bước giải

- Tìm tổng của hai số đó:

12,35 x 2 = 24,7

- Tìm số lớn:

(24,7 + 3,3) : 2 =14

- Tìm số bé:

24,7 – 14 = 10,7

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021