Đáp án phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

1.1

a) S

b) Đ

1.2

a) Đ

b) S

2. D. 0,54

3.

3.1

a) Đ

b) S

3.2

a) S

b) Đ

4. D. 625kg

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Các bước giải

Đổi : 2 tạ rưỡi = 250 kg

- Tìm lượng gạo nếp đã bán:

250 x 32 : 100 = 80 (kg)

- Tìm lượng gạo tẻ đã bán:

250 – 80 = 170 (kg)

2. Các bước giải

- Tìm lượng xi măng trước khi bán:

2,4 : 15 x 100 = 16 (tấn)

- Tìm lượng xi măng còn lại:

16 – 2,4 = 13,6 (tấn)

3. Các bước giải

- Tìm số chai dầu bán buổi sáng:

120 x 30 : 100 = 36 (chai)

- Tìm số chai dầu còn lại:

120 – 36 x 2 = 48 (chai)

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021