Phiếu bài tập tuần 35 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 35, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 35. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Viết dưới dạng phân số thập phân: 0,6% = .........

A. B. $\frac{6}{100}$ C. $\frac{6}{1000}$ D. $\frac{6}{10000}$

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Biết 75% của một bao gạo là 37,5 kg gạo. Hỏi bao gạo đó là bao nhiêu kg?

A. 50kg B. 1,5kg

C. 15kg D. 30kg

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Nhà bếp chuẩn bị gạo đủ cho 90 người ăn trong 12 ngày. Hỏi nếu có 120 người thì ăn hết số gạo đó trong bao nhiêu ngày?

a. 9 ngày b. 10 ngày

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ. Tính quãng đường người đó đi xe trong 15 phút

a. 3km b. 1,8km

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a.

b.

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a.

b.

c.

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

7. Một người bán được 75kg gạo nếp và gạo tẻ, trong đó số gạo nếp bằng $\frac{1}{3}$ số gạo tẻ. Hỏi người đó bán được mỗi loại bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

8. Một người đi xe đạp từ A đến B hết 2 giờ 15 phút với vận tốc 12km/giờ. Lúc B trở về A người đó đi ô tô hết 25 phút. Tính vận tốc của ô tô?

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

9. Tìm biết:

x 1,2 + 2,3 = 2,9

.................................

.................................

.................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021