Đáp án phiếu bài tập tuần 3 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. a) S b) Đ

c) S d) Đ

2. a) S b) Đ

c) Đ d) S

3. a) S b) S c) Đ

4.

5. a) S b) S c) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. a) x $1\frac{1}{3}$ x $1\frac{1}{4}$

= x $\frac{4}{3}$ x $\frac{5}{4}$

=

=

b)

=

= x $\frac{3}{4}$ x $\frac{4}{5}$

=

=

2. Đáp số : Chu vi : m : Diện tích : $\frac{12}{25} m^{2}$.

Các bước giải :

Tìm số đo chiều rộng của hình chủ nhật

= $\frac{3}{5}$ (m)

Tìm chu vi hình chữ nhật

x $2$ = $\frac{14}{5}$ (m)

Tìm diện tích hình chữ nhật

= $\frac{12}{25} (m^{2})$.

3. Đáp số : kg gạo

Các bước giải :

Đổi kg = $\frac{9}{5}$ kg

Tìm khối lượng bao gạo

= $2$ (kg)

Tìm khối lượng của \frac{4}{5} bao gạo đó :

x $\frac{4}{5}$ = $\frac{8}{5}$ (kg).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021