Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng.

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 12 SGK lí 7)

Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng.

Bài làm:

Một số vật nhẵn, bóng có thể soi ảnh mình ví dụ như: mặt nước lặng, kính, gạch men bóng,...

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021