Giải bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 90 93

  • 1 Đánh giá

Với bài học này, KhoaHoc sẽ giới thiệu đến các bạn về quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Nhân hai số nguyên âm

Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng với nhau.

2. Kết luận

  • Nếu a, b cùng dấu thì
  • Nếu a, b khác dấu thì

Chú ý:

  • Cách nhận biết dấu của tích:
  • a . b = 0 thì hoặc a = 0; hoặc b = 0
  • Khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 78: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

a.

b.

c.

d.

e.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 79: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Tính 27 . (- 5). Từ đó suy ra các kết quả:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 80: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:

a, a . b là một số nguyên dương?

b, a . b là một số nguyên âm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 81: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất, bạn Sơn bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm 0 và hai viên điểm -2; bạn Dũng bắn được hai viên điểm 10; một viên điểm -2 và ba viên điểm -4. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 82: Trang 92 - sgk toán lớp 6 tập 1

So sánh:

a. với $0$

b. với $(-5).(-2)$

c. với $(-17).(-10)$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 83: Trang 92 - sgk toán lớp 6 tập 1

Giá trị biểu thức khi $x=-1$là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. 9

B. -9

C. 5

D. -5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 84: Trang 92 - sgk toán lớp 6 tập 1

Điền các dấu “+”; “-“ thích hợp vào chỗ trống:

Dấu của a

Dấu của b

Dấu của a.b

Dấu của

+

+

+

-

-

+

-

-

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 85: Trang 93 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 86: Trang 93 - sgk toán lớp 6 tập 1

Điền số vào ô trống cho đúng:

a

-15

13

9

b

6

-7

-8

a.b

-39

28

-36

8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 87: Trang 93 - sgk toán lớp 6 tập 1

Biết rằng

Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 88: Trang 93 - sgk toán lớp 6 tập 1

Cho

So sánh: với $0$

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021