Giải bài 18 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 18: trang 181 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau

a)

b)

c) (\(a\) là hàm số)

d)

Bài làm:

a.

b). Ta có:

c.

d.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021