Giải câu 13 bài ôn tập chương 4: Giới hạn

  • 1 Đánh giá

Câu 13: trang 144 sgk toán Đại số và giải tích 11

Chọn đáp án đúng:

Cho hàm số: bằng:

A. B.
C. D.

Bài làm:

Ta có:

Ta có:

Khi thì \({1 \over x}

Vậy chọn đáp án A.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021