Giải câu 2 bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 163 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) ;

b) ;

c) - \( \frac{2x^{3}}{3}\) + \( \frac{4x^{2}}{5} - 1\) ;

d) .

Bài làm:

a)

b)

c)

d) .

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021