Giải câu 15 bài ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 15: trang 108 sgk toán Đại số và giải tích 11

Hãy cho biết dãy số nào dưới đây là dãy số tăng, nếu biết công thức số hạng tổng quát \(u_n\) của nó là:

A. B.
C. D.

Bài làm:

Xét từng phương án ta có:

  • Phương án A không được vì dãy số có chứa nhân tử

Nên các số hạng sẽ có dấu (-); (+) xen kẽ, do đó, không thể là dãy số tăng.

  • Phương án C:

không là dãy số tăng

Nên đáp án C sai.

  • Phương án D:

không là dãy số tăng

Vậy đáp án D sai.

  • Phương án B

vì 2n chẵn nên

Ta có:

là dãy số tăng

Vậy đáp án B đúng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021