Giải câu 5 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính , biết rằng \(f(x) = x^2\) và \(φ(x) = 4x +sin \frac{\pi x}{2}\)

Bài làm:

Ta có:

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021