Giải câu 6 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc :

a)

b)

Bài làm:

a)

Ta có:

.

Vậy với mọi \(x\),tức là \(y'\)không phụ thuộc vào \(x\).

b)

Áp dụng công thức tính đạo hàm của hàm số hợp ta được

Vậy với mọi \(x\), do đó \(y'\) không phụ thuộc vào \(x\).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021