Giải câu 4 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 29 - sgk đại số và giải tích 11

Giải phương trình .

Bài làm:

Ta có

.

Dựa vào đường tròn lượng giác nghiệm của phương trình là .

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021