Giải câu 5 bài 1: Giới hạn của dãy số

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 122 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính tổng

Bài làm:

Ta có dãy số là cấp số nhân lùi vô hạn.

và \(q = - {1 \over {10}}\)

Ta tính được tổng:

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021