Giải câu 3 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài làm:

a)

b)

c)

.

d)

.

e)

.

f)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021