Giải câu 3 bài 1: Giới hạn của dãy số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 121 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm giới hạn sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) .

b)

.

c)

d)

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021