Giải bài 14 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 14: trang 181 sgk toán Đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất một nghiệm:

Bài làm:

Phương trình

Xét hàm số

Ta có:

Hàm số liên tục trên \(\mathbb R\) nên cũng liên tục trên đoạn \([0, π]\)

Vậy phương trình có ít nhất một nghiệm trên khoảng \((0, π)\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021