Giải câu 4 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a)

b)

c)

d)

e)

Bài làm:

a)

.

b)

c)

.

d)

e)

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021