Giải bài 11 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 11: trang 180 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho hai dãy số , \((v_n)\) với

và \({v_n} = {{n\cos {\pi \over n}} \over {{n^2} + 1}}\)

a) Tính

b) Chứng minh rằng

Bài làm:

a) Ta có:

b) Ta có hàm số là hàm số liên tục tại \(x=0\).

Vậy (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021