Giải câu 1 bài ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Khi nào thì cấp số cộng là dãy số tăng, dãy số giảm?

Bài làm:

Xét cấp số cộng với \(u_{n+1}= u_n+ d\)

Ta có:

  • Nếu
  • Nếu

Vậy cấp số cộng tăng nếu \(d > 0\); giảm nếu \(d < 0\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021