Phần câu hỏi Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Để củng cố về toàn bộ kiến thức chương trình lớp 11, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập cuối năm thuộc phần đại số và giải tích lớp 11. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

1. Hàm số lượng giác => xem chi tiết

2. Phương trình lượng giác cơ bản => xem chi tiết

3. Một số phương trình lượng giác thường gặp => xem chi tiết

II. Tổ hợp - Xác suất

1. Quy tắc đếm => xem chi tiết

2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp => xem chi tiết

3. Nhị thức Niu - tơn => xem chi tiết

4. Phép thử và biến cố => xem chi tiết

5. Xác suất của biến cố => xem chi tiết

III. Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

1. Phương pháp quy nạp toán học => xem chi tiết

2. Dãy số => xem chi tiết

3. Cấp số cộng => xem chi tiết

4. Cấp số nhân => xem chi tiết

IV. Giới hạn

1. Giới hạn của dãy số => xem chi tiết

2. Giới hạn của hàm số => xem chi tiết

3. Hàm số liên tục => xem chi tiết

V. Đạo hàm

1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm => xem chi tiết

2. Quy tắc tính đạo hàm => xem chi tiết

3. Đạo hàm của hàm số lượng giác => xem chi tiết

4. Vi phân => xem chi tiết

5. Đạo hàm cấp hai => xem chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Nêu định nghĩa các hàm số lượng giác. Chỉ rõ tập xác định và giá trị của từng hàm số đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho biết chu kì của mỗi hàm số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Nêu cách giải các phương trình lượng giác cơ bản, cách giải phương trình dạng:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Viết công thức tính số hoán vị của tập gồm phần tử (\(n > 1\)). Nêu ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Viết công thức tính số chỉnh hợp chập của \(n\) phần tử, công thức tính số tổ hợp chập của \(n\) phần tử. Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Viết công thức nhị thức Niu-tơn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Phát biểu định nghĩa xác suất (cổ điển) của biến cố.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Nêu rõ các bước chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học và cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Phát biểu định nghĩa cấp số cộng và công thức tính tổng số hạng đầu tiên của một cấp số cộng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Phát biểu định nghĩa cấp số nhân và công thức tính tổng số hạng đầu tiên của một cấp số nhân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Dãy số thỏa mãn điều kiện gì thì được gọi là có giới hạn \(0\) khi \(n\) dần tới dương vô cực.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Viết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Định nghĩa hàm số có giới hạn khi \(x \rightarrow - ∞\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Nêu các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 15: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Nêu định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm, trên một khoảng. Nêu hình ảnh hình học của một hàm số liên tục trên một khoảng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số tại \(x = x_0\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Viết tất cả các công thức tính đạo hàm đã học

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 18: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Giả sử hàm số có đạo hàm tại \(x_0\). Hãy viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm \(M_0(x_0, f(x_0))\)

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài Ôn tập cuối năm (P2)


  • 2 lượt xem