Giải bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Hàm số lượng giác có tính được đạo hàm hay không? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

1. Giới hạn của

ĐỊNH LÍ 1

2. Đạo hàm của hàm số

ĐỊNH LÍ 2

Hàm số có đạo hàm tại mọi $x\in \mathbb{R}$và $(sin\,x)’=cos\,x$

Chú ý : Nếu và \(u=u(x)\)thì \((sin\,u)’=u’.cos\,u\)

3. Đạo hàm của hàm số

ĐỊNH LÍ 3

Hàm số có đạo hàm tại mọi $x\in \mathbb{R}$và $(cos\,x)’=-sin\,x$

Chú ý : Nếu và \(u=u(x)\)thì \((cos\,u)’=-u’.sin\,u\)

4. Đạo hàm của hàm số

ĐỊNH LÍ 4

Hàm số có đạo hàm tại mọi \(x\neq \frac{\pi}{2}+k\pi, k\in \mathbb{R}\)và

Chú ý: Nếu và \(u=u(x)\)thì ta có

5. Đạo hàm của hàm số

ĐỊNH LÍ 5

Hàm số có đạo hàm tại mọi \(x\neq k\pi, k\in \mathbb{R}\)và

Chú ý: Nếu và \(u=u(x)\)thì ta có

BẢNG ĐẠO HÀM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 168 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 168 sgk toán Đại số và giải tích 11

Giải các bất phương trình sau:

a) với \({{{x^2} + x + 2} \over {x - 1}}\)

b) với \(y = \frac{x^{2}+3}{x+1}\)

c) với \(y = \frac{2x-1}{x^{2}+x+4}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a)

b)

c)

d)

e)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính , biết rằng \(f(x) = x^2\) và \(φ(x) = 4x +sin \frac{\pi x}{2}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc :

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Giải phương trình , biết rằng:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Giải bất phương trình , biết rằng:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (P2)


  • 6 lượt xem